Barnets lov – få kyndig advokathjælp med den nye lovgivning

Barnets lov, som træder i kraft 1. januar 2024, er en ny hovedlov, som samler reglerne for særlig støtte til børn og unge samt indfører reformer og nye tiltag på børne- og ungeområdet.

I lighed med love i almindelighed er Barnets Lov tung kost for folk, der ikke er vant til at læse lovtekster. Og endnu sværere bliver det, hvis der er følelser med i spillet, og du selv er involveret i en sag, der falder under lovgivningen.

Advokater med speciale i tvangsfjernelser

I en situation hvor Barnets Lov er i spil, vil det være tilrådeligt at søge juridisk hjælp. Det gælder særligt, hvis der er tale om den nok mest voldsomme indgriben, der kan ske i en familie: tvangsfjernelse. Med en dygtig advokat kan du få hjælp til at forstå Barnets Lov, men også juridisk støtte i hele sagsforløbet.

Det er en beklagelig kendsgerning, at formaliteterne i forbindelse med tvangsfjernelse ikke altid er i orden, eller at undersøgelserne ikke er tilstrækkeligt grundige. En advokat med speciale i tvangsfjernelse kan spotte mangler som de ovennævnte og gøre børne- og ungeudvalget opmærksom på dem, så Barnets Lov overholdes.

Gratis advokathjælp til forældre og børn

En tvangsfjernelse er en voldsom indgriben. Hvis du samtidigt oplever manglende støtte og forståelse fra myndighederne og føler lovgivningen er en farlig jungle, kan vejen til et regulært sammenbrud blive kort. Og det er der ingen, der er tjent med.

Advokathjælp i tvangsfjernelsessager er gratis – for både forældre og børn. Når du søger hjælp hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik, får du din egen advokat. Advokaten ikke blot er din fortaler og vagthund i hele sagsforløbet, men lytter også til dig og udviser den empati, du i situationen har hårdt brug for.
Og du får hele teamet bag dig, når du vælger Advokatfirmaet Strauss & Garlik, så Barnets Lov bliver fulgt til punkt og prikke.

Få hjælp, hvis du er et barn over 10 år

Som barn har du rettigheder, og dem har du fået flere af med Barnets Lov. Kommunen har pligt til at fortælle dig om dine rettigheder, og kommunen skal også høre på dig, når du fortæller din side af historien.

Når du er fyldt 10 år, har du ret til din egen advokat. Det koster ikke noget, og advokaten har tavshedspligt og må ikke fortælle hverken dine forældre, kommunen eller nogen andre, hvad du siger, medmindre du selv giver tilladelse til det.